ไขข้อสงสัย ible Airvida ดีอย่างไร?

มลพิษในอากาศที่เราต้องเผชิญในแต่ละวัน ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ได้ให้ข้อมูลว่ามีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงถึง 7 ล้านคนในแต่ละปี และ 9 ใน 10 ของคนทั่วโลกมีการสูดหายใจรับอากาศที่ปนเปื้อนไปด้วยมลพิษในระดับสูงเข้าสู่ร่างกายอยู่ทุกวัน

การเตรียมการรับมือกับมลพิษในอากาศจึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ อย่างการเลือก ible Airvida เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาชนิดไอออน ที่ช่วยยับยั้งอันตรายจากมลภาวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี Negative Ion ให้ลอยวนบริเวณใบหน้า แต่มีหลายคนที่ยังมีคำถามค้างคาใจว่า “ible ดีจริงไหม ?” “ible ทำงานได้อย่างไร ?” “ible สามารถป้องกันมลพิษในอากาศได้จริงหรือไม่ ?” “ทำไม ible ถึงเป็นที่นิยมในบรรดาเหล่าดารา เซเลบ ?” เราได้รวบรวมทุกคำตอบที่คุณสงสัยมาไว้ที่นี่

ible ทำงานอย่างไร ?

หลักการทำงานของ ible คือ การปล่อยประจุลบออกจากเส้นขนคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปดักจับอนุภาคต่าง ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศให้มีน้ำหนักแล้วร่วงตกลงสู่พื้นก่อนถึงลมหายใจ โดยสามารถปล่อยประจุลบได้มากกว่า 2 ล้านประจุ (1) ลดการสูดหายใจรับ PM2.5 สารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์ แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(1) ผลทดสอบการปล่อยไอออนประจุลบต่อเนื่อง 10 นาทีในห้อง ด้วย L1,M1,C1 วัดที่ระยะ 15 ซม. โดยสถาบัน Far Infrared Association ประเทศญี่ปุ่น ได้ปริมาณมากกว่า 2,000,000 ประจุ/ ลบ.ซม.

ible สามารถดักจับมลพิษในอากาศได้จริงหรือ ?

บางท่านที่สวมใส่เครื่องฟอกอากาศแบบพกพา ible อาจไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง เพราะประสิทธิภาพการทำงานของ ible ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ โดยเราจะทำการพิสูจน์ประสิทธิภาพการทำงานของ ible ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากวิดีโอสาธิตนี้ ซึ่งได้ทำการทดสอบทั้งหมด 2 ชุด ด้วยการแยกกล่องจำลองที่มีมลพิษ “PM2.5” ปนเปื้อนในอากาศ และกล่องจำลองที่มีมลพิษ “ฟอร์มาลดีไฮด์” ปนเปื้อนในอากาศ โดยใส่ ible Airvida M1 และเปิดการทำงานเฉพาะกล่องที่ 1 เปรียบเทียบกับกล่องที่ 2 ที่ไม่มี ible
จากผลการทดลองในวิดีโอสาธิต พบว่าการทดลองชุดที่ 1 ible สามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ในกล่องได้ถึง 99.9% (2) ในขณะ PM2.5 ตามธรรมชาติในกล่องที่ 2 ลดเพียง 9.8% เท่านั้น และการทดลองชุดที่ ible สามารถลดสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศได้ถึง 99% (3) ในขณะฟอร์มาลดีไฮด์ตามธรรมชาติในกล่องที่ 2 ลดเพียง 0.04% เท่านั้น พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของ ible ที่ช่วยป้องกันมลพิษก่อนถึงลมหายใจของคุณได้ดีกว่าเวลาที่ไม่ได้สวมใส่ ible อยู่หลายเท่า
(2) ผลทดสอบการยับยั้ง PM2.5 60,000 อนุภาคในอากาศในพื้นที่ปิด 50x40x30 ลบ.ซม. 30 นาที โดยสถาบัน Far Infrared Association ประเทศญี่ปุ่น รุ่น L1,M1 99.9% รุ่น C1 95.7% และ 99.9% ท่ี 120 นาที

(3) ผลทดสอบการยับยั้งสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ เข้มข้น 10 ppm ในถุงเก็บก๊าซ Tedlar 100 ลิตร 2 ชั่วโมง โดย SGS Taiwan Ltd. รุ่น L1 >99.0%

ทำไม ลองวัดค่า PM2.5 บริเวณใบหน้า แล้วค่าฝุ่นไม่ลด เหมือนเครื่องฟอกอื่น ๆ ?

เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ทั่วไปใช้เทคโนโลยีการกรองด้วยแผ่นกรองอากาศ ที่สามารถวัดค่า PM2.5 ที่ลดลง ณ ช่องปล่อยลมได้ ซึ่งต่างจาก ible Airvida เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาที่ใช้เทคโนโลยีการปล่อยประจุไอออนลบสร้างม่านไอออนบริเวณใบหน้า ดักจับมลพิษให้มีน้ำหนักมากก่อนร่วงลงสู่พื้น ซึ่งอนุภาคฝุ่นและมลพิษนั้น มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การวัดค่าด้วยเครื่องวัด PM2.5 ที่ทำงานด้วยมอเตอร์พัดลมที่ดูดอากาศเข้าไป เป็นอากาศที่ผ่านม่านไอออนปะปนกับอากาศที่เคลื่อนที่ในบริเวณนั้น จึงทำให้ค่า PM2.5 ไม่ลดลง

พิสูจน์ประสิทธิภาพในการดักจับ PM2.5 ด้วยการวัดค่าอากาศที่ผู้สวมใส่ ible หายใจรับอนุภาคเข้าไปในระบบทางเดินหายใจได้จากวิดีโอสาธิตด้านล่าง โดยทดสอบการปล่อย PM2.5 ให้อยู่บริเวณใบหน้าของหุ่นจำลองที่ใช้การเลียนแบบระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ใน 2 สถานการณ์
หุ่นจำลองตัวที่ 1 ที่ไม่สวมใส่ ible และหายใจเอาสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ
หุ่นยนต์จำลองตัวที่ 2 อยู่ใบสภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนสูงในอากาศ และสวมใส่ ible
จากการทดสอบห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์จำลองตัวที่ 2 หายใจเอาอากาศที่ถูกกรองด้วยม่านไอออนลบเข้าไป จึงทำให้คำ PM2.5 ที่วัดได้ภายในตัวหุ่นน้อยกว่าคำ PM2.5 ในสภาพแวดล้อมป่นปื้อนภายนอก ต่างจากหุ่นจำลองตัวที่ 1 ที่ไม่สวมใส่ ibe และหายใจเอาสิ่งปนเปื้อนขำไปในระบบทางเดินหายใจ

ible ได้ผลจริงไหม ?

ible สามารถสวมใส่ติดตัวได้ทุกที ทุกเวลา และจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีลม หรือในสถานที่ปิด เช่น บ้าน ออฟฟิศ ห้องประชุม ร้านอาหาร ฟิตเนส ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีการปล่อยไอออนลบจะสร้างม่านไอออนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วใบหน้า และสำหรับสถานที่เปิดก็สามารถสวมใส่ ible ได้เช่นกัน แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีลม จึงอาจทำให้ประสิทธิภาพของม่านไออนลบถูกพัดพาไปบ้าง จึงควรสวม ible ควบคู่กับหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่เปิดโล่ง เพื่อประสิทธิภาพการหายใจด้วยอากาศที่สะอาดขึ้น

สถานที่ปิด

ible ใช้แทนหน้ากากอนามัยได้ไหม ?

ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องฟอกอากาศแบบพกพายี่ห้อใดยับยั้งอนุภาคมลพิษต่าง ๆ ในอากาศได้ 100% โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย เนื่องด้วยขนาดของเครื่องและเทคโนโลยี Negative Ion ที่มีข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมเมื่อสวมใส่และลมพัด ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความเสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับมลพิษในอากาศ แพทย์หลายท่านจึงแนะนำให้ใช้ ible ควบคู่กับการสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด เมื่ออยู่ในสถานที่เปิด

สถานที่เปิด

ทำไมถึงเห็นเหล่าดารา เซเลบ นิยมสวมใส่ ible ?

ible ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาชนิดไอออน ดีไซน์คล้ายเครื่องประดับ และมีหลายรุ่นที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งรุ่น L1 (สีชมพู สีขาว สีดำ) รุ่น M1 (สีขาว สีดำ) และรุ่น C1 (สีเหลือง สีเทา) สามารถสวมใส่ แต่งได้กับทุกลุค เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ใคร ๆ ก็ใช้ได้ ible จึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รักแฟชั่นที่ต้องการมีอากาศสะอาดพกพาไปได้ทุกที่

แนะนำสำหรับคุณ