Airvida C1 X Hello Kitty

ที่สุดของความน่ารัก Airvida C1 X Hello Kitty เครื่องฟอกอากาศชนิดพกพารุ่นพิเศษดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่จับมือ กับ Sanrio สร้างสรรค์ความน่ารัก พกพาสะดวกสําหรับเด็กเล็กและเด็กโต Airvida C1 สามารถผลิตไอออนลบ 2,000,000 ประจุ / ซม.3 ทุก 0.6 วินาทีบริเวณรอบใบหน้าของเด็กๆ เป็นปริมาณที่มากกว่าในอากาศบริสุทธิ์ใน ป่าถึง 100 เท่า จึงสามารถลด PM 2.5 ละอองเกสรดอกไม้อนุภาคต่าง ๆ ที่ลอยอยู่ในอากาศรวมถึงลดสาร ก่อภูมิแพ้ที่เด็ก ๆ อาจจะสูดหายใจเข้าไป

นอกจากความสามารถในการฟอกอากาศที่ยอดเยี่ยมแล้ว Airvida C1 ยังปลอดภัยตามข้อกําหนดระดับโลก อย่างมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE Standard) ครอบคลุมถึงการไม่ปล่อยคลื่นรังสีและกระแสไฟฟ้าก่อให้เกิด อันตราย และยังปฏิบัติตามข้อกําหนดขององค์กร FDA เกี่ยวกับวัสดุซิลิโคนที่ใช้ว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้และไม่ เป็นพิษ

Airvida C1 X Hello Kitty นั้นนํ้าหนักเพียง 24 กรัม เป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบที่จะปรับคุณภาพอากาศให้ดี ขึ้นตลอดวันไม่ว่าจะเป็นการออกไปข้างนอกหรืออยู่ที่โรงเรียน รถโดยสาร ขนส่งสาธารณะ ฯลฯ

สั่งซื้อ

ฟีเจอร์ที่สําคัญ

 • ไอออนลบ 2,000,000 ประจุ/ซม.3

  มากกว่าความหนาแน่นของไอออนลบในธรรมชาติถึง 100 เท่า


 • นํ้าหนักเบาเพียง 22 กรัม

  ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่นํ้าหนักเบาที่สุด


 • วัสดุซิลิโคนที่ได้รับการรับจาก FDA

  ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และปราศจากสารพิษ


 • ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่


  สามารถดูแลรักษาได้ง่าย เพียงทําความสะอาดทั่วไป

Soft Pink
Classic Red
Soft Pink
Soft Pink
Soft Pink
Classic Red
 • แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 28 ชั่วโมง


  แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มากับเครื่อง สามารถทํางานได้นานถึง 28 ชั่วโมง


 • ปลอดภัยตามมาตรฐาน


  มีการปล่อยคลื่นรังสีและกระแสไฟตํ่ากว่าข้อกําหนดของยุโรปมาก

 • ชาร์จด้วย USB

  
วิธีที่ง่ายที่สุดในการชาร์จเพื่อความสะดวกสบายของคุณ


 • การทํางานแบบไร้เสียง

  ไม่มีพัดลม ไร้เสียงรบกวน

วิดีโอสาธิตการทํางาน

เหมาะสําหรับสภาวะต่างๆ

 • แพ้อากาศ

  แพ้อากาศ

 • ควันบุหรี่

  ควันบุหรี่

 • ขนและสารก่อภูมิแพ้
จากสัตว์เลี้ยง

  ขนและสารก่อภูมิแพ้

  จากสัตว์เลี้ยง

 • ขนส่ง
สาธารณะ

  ขนส่ง

  สาธารณะ

 • บริเวณที่แออัด
ไปด้วยผู้คน

  บริเวณที่แออัด

  ไปด้วยผู้คน

 • ห้องประชุม
ขนาดเล็ก

  ห้องประชุม

  ขนาดเล็ก

ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วโลก

 • Japan Far Infrared Rays Association: 99.9% PM2.5 Removal Rate

  Japan Far Infrared
  
Rays Association

 • SGS, world’s leading inspection, verification,
testing and certification organization: 99.0%
 Formaldehyde 
Removal 
Rate SGS, world’s leading inspection, verification,
testing and certification organization: 99.0%
 Bacterial
 Removal
 Rate

  SGS, world’s leading inspection, verification,

  testing and certification organization

 • Federal Communications
 Commission: Certified
as product
 marketed for
 residential
 or personal
 use

  Federal Communications

  Commission

 • European
 Conformity: 10X Ozone
 less generated
 than EU
 standard

  European

  Conformity

หลักการทํางาน


อนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็น PM2.5, สารก่อมะเร็ง,
ฟอร์มาลดีไฮด์ (CHO) หรือสารก่อภูมิแพ้ ทั้งฝุ่นควัน, ไรฝุ่น
ละอองเกสรดอกไม้, เศษผิวหนังและขนสัตว์ ล้วนอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัว


ible Airvida สามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การผลิตไออนลบ 2 ล้านประจุทุกวินาที ซึ่งจะตรงเข้าจับกับอนุภาคให้ใหญ่และหนักขึ้น แล้วตกลงสู่พื้น


ไอออนลบเหล่านี้ทําหน้าที่เสมือนเป็นหน้ากากที่มองไม่เห็น ที่จะ
ปกป้องคุณจากการหายใจเอาสิ่งอันตรายเหล่านี้เข้าไปในแต่ละวัน

กําจัด PM2.5

PM2.5 คือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของมลภาวะในอากาศ ซึ่งรวมถึง
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอนซึ่งเมื่ออนุภาค
เหล่านี้เข้าไปในระบบหายใจ จะเข้าไปติดในหลอดลมและปอด ทําให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

กําจัดแบคทีเรีย


แบคทีเรียในอากาศอาจดูเป็นสิ่งทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่
พาหะเหล่านี้จะเติบโตขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่ปิด แคบ และแออัด
ไอออนลบสามารถลดจํานวนแบคทีเรียเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิ-
ภาพและลดโอกาสการติดเชื้อ เชื้อราบนใบหน้า หรืออาการอื่นๆ
ที่เกิดจากแบคทีเรีย

ข้อมูลจําเพาะ

 • นํ้าหนัก : 24 กรัม

 • ขนาด : 5.0 x 3.0 x 1.9 ชม.
 • แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ติดตั้งภายใน ชาร์จด้วย micro USB
 • อุณหภูมิที่เหมาะสม : 0 - 40 องศาเซลเซียส
 • ความชื้นสัมพัทธ์ : 30 - 85%

 • ผลิตไอออนลบ 2,000,000 ประจุ / ซม.3
 • สี : Classic Red / Soft Pink