Airvida L1


เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาที่ทันสมัย ด้วยสิทธิบัตร
การออกแบบตัวเครื่องและช่องปล่อยไอออนแบบคู่ ที่
สวมใส่สบาย ible Airvida L1 สามารถผลิตไอออนลบ
2,000,000 ประจุ / ซม. 3 ซึ่งมากกว่าปริมาณที่มีใน
อากาศบริสุทธิ์ในป่าถึง 100 เท่า จึงสามารถลด 
PM 2.5 ละอองเกสรดอกไม้ และควันที่อยู่บริเวณใบหน้า
ของคุณ นํ้าหนักเพียง 70 กรัม ที่มาพร้อมการออกแบบ
ที่สวยงาม จึงสวมใส่สบายตลอดวันเป็นนวัตกรรมที่
สมบูรณ์แบบที่จะปรับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นตลอดวัน
ไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศ ในรถ บาร์ ร้านอาหาร ขนส่ง
สาธารณะ ฯลฯ

สั่งซื้อ

ฟีเจอร์ที่สําคัญ

 • ไอออนลบ 2,000,000 ประจุ/ซม.3


  มากกว่าความหนาแน่นของไอออนลบในธรรมชาติถึง 100 เท่า


 • นํ้าหนักเบา


  ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่นํ้าหนักเบาที่สุด

 • ออกแบบรูปทรงโค้ง


  รูปทรงโค้งที่ยืดหยุ่น ให้ความสบายขณะสวมใส่


 • ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่


  สามารถดูแลรักษาได้ง่าย เพียงทําความสะอาดทั่วไป

AIRVIDA L1: Pearl white
AIRVIDA L1: Space Black
AIRVIDA L1: Soft Pink
Pearl white
Space Black
Soft Pink
 • แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 32 ชั่วโมง  แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มากับเครื่อง
ไม่ต้องคอยกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดระหว่างวัน • ชาร์จด่วย USB  วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะชาร์จแบตเตอรี่สุด

 • การกระจายนํ้าหนักที่สมบูรณ์แบบ


  มีนํ้าหนักที่เหมาะสมสําหรับการสวมใส่ส่


 • การทํางานแบบไร้เสียง


  ไม่มีพัดลม
 เพื่อไม่่ให้มีเสียงรบกวนไป

วิดีโอสาธิตการทํางาน

เหมาะสําหรับสภาวะต่างๆ

 • แพ้อากาศ

  แพ้อากาศ

 • ควันบุหรี่

  ควันบุหรี่

 • ขนและสารก่อภูมิแพ้
จากสัตว์เลี้ยง

  ขนและสารก่อภูมิแพ้

  จากสัตว์เลี้ยง

 • ขนส่ง
สาธารณะ

  ขนส่ง

  สาธารณะ

 • บริเวณที่แออัด
ไปด้วยผู้คน

  บริเวณที่แออัด

  ไปด้วยผู้คน

 • ห้องประชุม
ขนาดเล็ก

  ห้องประชุม

  ขนาดเล็ก

สามใส่ติดตัว

สวมใส่ติดตัว

ตั้งโต๊ะ

ตั้งโต๊ะ

ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วโลก

 • Japan Far Infrared Rays Association: 99.9% PM2.5 Removal Rate

  Japan Far Infrared
  
Rays Association

 • SGS, world’s leading inspection, verification,
testing and certification organization: 99.0%
 Formaldehyde 
Removal 
Rate SGS, world’s leading inspection, verification,
testing and certification organization: 99.0%
 Bacterial
 Removal
 Rate

  SGS, world’s leading inspection, verification,

  testing and certification organization

 • Federal Communications
 Commission: Certified
as product
 marketed for
 residential
 or personal
 use

  Federal Communications

  Commission

 • European
 Conformity: 10X Ozone
 less generated
 than EU
 standard

  European

  Conformity

หลักการทํางาน


อนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็น PM2.5, สารก่อมะเร็ง,
ฟอร์มาลดีไฮด์ (CHO) หรือสารก่อภูมิแพ้ ทั้งฝุ่นควัน, ไรฝุ่น
ละอองเกสรดอกไม้, เศษผิวหนังและขนสัตว์ ล้วนอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัว


ible Airvida สามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การผลิตไออนลบ 2 ล้านประจุทุกวินาที ซึ่งจะตรงเข้าจับกับอนุภาคให้ใหญ่และหนักขึ้น แล้วตกลงสู่พื้น


ไอออนลบเหล่านี้ทําหน้าที่เสมือนเป็นหน้ากากที่มองไม่เห็น ที่จะ
ปกป้องคุณจากการหายใจเอาสิ่งอันตรายเหล่านี้เข้าไปในแต่ละวัน

กําจัด PM2.5

PM2.5 คือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของมลภาวะในอากาศ ซึ่งรวมถึง
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอนซึ่งเมื่ออนุภาค
เหล่านี้เข้าไปในระบบหายใจ จะเข้าไปติดในหลอดลมและปอด ทําให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

กําจัดแบคทีเรีย


แบคทีเรียในอากาศอาจดูเป็นสิ่งทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่
พาหะเหล่านี้จะเติบโตขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่ปิด แคบ และแออัด
ไอออนลบสามารถลดจํานวนแบคทีเรียเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิ-
ภาพและลดโอกาสการติดเชื้อ เชื้อราบนใบหน้า หรืออาการอื่นๆ
ที่เกิดจากแบคทีเรีย

ข้อมูลจําเพาะ

 • 
นํ้าหนัก : 70 กรัม

 • ขนาด : 16.9 x 13.3 x 6.1 ซม.

 • แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ติดตั้งภายใน ชาร์จด้วย micro USB
 • 
อุณหภูมิที่เหมาะสม : 0 - 40 องศาเซลเซียส
 • 
ความชื้นสัมพัทธ์ : 30 - 85%
 • 
ผลิตไอออนลบ 2,000,000 ประจุ / ซม.3
 • 
สี : Space Black / Pearl White / Soft Pink
Airvida C1 X Hello Kitty

Airvida C1 X Hello Kitty

รายละเอียด