Airvida C1

เครื่องฟอกอากาศแบบพกพาสำหรับเด็ก ช่วยปกป้องลมหายใจของเด็ก ๆ จากฝุ่น PM2.5, สารก่อภูมิแพ้ และไวรัส ได้ทุกที่

 • ผลิตไอออนลบ 2,000,000 ประจุ ทุก ๆ 0.6 วินาที ซึ่งมากกว่าปริมาณที่มีในอากาศบริสุทธิ์ในป่าถึง 100 เท่า เพื่อดักจับมลพิษ, ละอองเกสร, ไวรัสในอากาศ และควัน ให้มีน้ำหนักและตกลงสู่พื้น ที่เด็ก ๆ อาจจะสูดหายใจเข้าไป
 • ปลอดภัยกับเด็ก ๆ ด้วยปริมาณไอออนที่ไม่เกินมาตรฐานที่สหภาพยุโรป (CE Standard) กำหนดรวมถึงไม่มีการปล่อยคลื่นรังสีและกระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตราย
 • ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว ด้วยวัสดุซิลิโคนเกรดการแพทย์ ตามข้อกำหนดขอองค์กร FDA
 • น้ำหนักเบาเพียง 22 กรัม สวมใส่สบาย ดีไซน์น่ารัก ให้เด็ก ๆ สวมใส่ติดตัว มีอากาศที่สะอาดปกป้องลมหายใจได้ตลอดวัน
 • สั่งซื้อ

  ฟีเจอร์ที่สําคัญ

  • ไอออนลบ 2,000,000 ประจุ/ซม.3

   มากกว่าความหนาแน่นของไอออนลบในธรรมชาติถึง 100 เท่า


  • นํ้าหนักเบาเพียง 22 กรัม

   ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่นํ้าหนักเบาที่สุด


  • วัสดุซิลิโคนที่ได้รับการรับจาก FDA

   ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และปราศจากสารพิษ


  • ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่


   สามารถดูแลรักษาได้ง่าย เพียงทําความสะอาดทั่วไป

  AIRVIDA C1: Duckling Yellow
  AIRVIDA C1: Koala Grey
  Duckling Yellow
  Koala Grey
  • แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 28 ชั่วโมง


   แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่มากับเครื่อง สามารถทํางานได้นานถึง 28 ชั่วโมง


  • ปลอดภัยตามมาตรฐาน


   มีการปล่อยคลื่นรังสีและกระแสไฟตํ่ากว่าข้อกําหนดของยุโรปมาก

  • ชาร์จด้วย USB

   
วิธีที่ง่ายที่สุดในการชาร์จเพื่อความสะดวกสบายของคุณ


  • การทํางานแบบไร้เสียง

   ไม่มีพัดลม ไร้เสียงรบกวน

  วิดีโอสาธิตการทํางาน

  เหมาะสําหรับสภาวะต่างๆ

  • แพ้อากาศ

   แพ้อากาศ

  • ควันบุหรี่

   ควันบุหรี่

  • ขนและสารก่อภูมิแพ้
จากสัตว์เลี้ยง

   ขนและสารก่อภูมิแพ้

   จากสัตว์เลี้ยง

  • ขนส่ง
สาธารณะ

   ขนส่ง

   สาธารณะ

  • บริเวณที่แออัด
ไปด้วยผู้คน

   บริเวณที่แออัด

   ไปด้วยผู้คน

  • ห้องประชุม
ขนาดเล็ก

   ห้องประชุม

   ขนาดเล็ก

  ได้รับการรับรองมาตรฐานทั่วโลก

  • Japan Far Infrared Rays Association: 99.9% PM2.5 Removal Rate

   Japan Far Infrared
   
Rays Association

  • SGS, world’s leading inspection, verification,
testing and certification organization: 99.0%
 Formaldehyde 
Removal 
Rate SGS, world’s leading inspection, verification,
testing and certification organization: 99.0%
 Bacterial
 Removal
 Rate

   SGS, world’s leading inspection, verification,

   testing and certification organization

  • Federal Communications
 Commission: Certified
as product
 marketed for
 residential
 or personal
 use

   Federal Communications

   Commission

  • European
 Conformity: 10X Ozone
 less generated
 than EU
 standard

   European

   Conformity

  หลักการทํางาน


  อนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็น PM2.5, สารก่อมะเร็ง,
ฟอร์มาลดีไฮด์ (CHO) หรือสารก่อภูมิแพ้ ทั้งฝุ่นควัน, ไรฝุ่น
ละอองเกสรดอกไม้, เศษผิวหนังและขนสัตว์ ล้วนอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัว


  ible Airvida สามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การผลิตไออนลบ 2 ล้านประจุทุกวินาที ซึ่งจะตรงเข้าจับกับอนุภาคให้ใหญ่และหนักขึ้น แล้วตกลงสู่พื้น


  ไอออนลบเหล่านี้ทําหน้าที่เสมือนเป็นหน้ากากที่มองไม่เห็น ที่จะ
ปกป้องคุณจากการหายใจเอาสิ่งอันตรายเหล่านี้เข้าไปในแต่ละวัน

  กําจัด PM2.5

  PM2.5 คือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของมลภาวะในอากาศ ซึ่งรวมถึง
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ 2.5 ไมครอนซึ่งเมื่ออนุภาค
เหล่านี้เข้าไปในระบบหายใจ จะเข้าไปติดในหลอดลมและปอด ทําให้
เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและปอด ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

  กําจัดแบคทีเรีย


  แบคทีเรียในอากาศอาจดูเป็นสิ่งทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย แต่
พาหะเหล่านี้จะเติบโตขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่ปิด แคบ และแออัด
ไอออนลบสามารถลดจํานวนแบคทีเรียเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิ-
ภาพและลดโอกาสการติดเชื้อ เชื้อราบนใบหน้า หรืออาการอื่นๆ
ที่เกิดจากแบคทีเรีย

  ข้อมูลจําเพาะ

  • นํ้าหนัก : 22 กรัม

  • ขนาด : 4.9 x 2.5 x 2.0 ซม.

  • แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ติดตั้งภายใน ชาร์จด้วย micro USB

  • อุณหภูมิที่เหมาะสม : 0 - 40 องศาเซลเซียส
  • ความชื้นสัมพัทธ์ : 30 - 85%

  • ผลิตไอออนลบ 2,000,000 ประจุ / ซม.3
  • สี : Duckling Yellow / Koala Grey
  Airvida C1 line friend

  Airvida C1
  LINE FRIENDS

  รายละเอียด