ible Airvida และ การทำงานของประจุไอออน ลบ

Airvida จะดึงอนุภาคอื่น ๆ ในอากาศให้เข้ามารอบตัวของผู้ใช้มากขึ้นหรือไม่?
ไอออนนั้นไม่ได้ดึงดูดอนุภาคใด ๆ ให้เข้ามาใกล้ แต่หลักการทำงานของการฟอกอากาศด้วยไอออนนั้นคือการเข้าจับอนุภาคที่ลอยในอากาศแล้วทำให้ตกลงสู่พื้น เช่นเดียวกับในธรรมชาติบริเวณที่มีไอออนเข้มข้นมาก ๆ เช่นน้ำตกหรือป่า สภาพแวดล้อมเหล่านั้นถือว่าเป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ไม่ใช่มลพิษ

ในการผลิตไอออนลบ มีการผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาด้วยหรือไม่?
Airvida นั้นได้รับการรับรองมาตรฐานของสหภาพยุโรป (CE) ซึ่งหมายความว่า Airvida ผ่านทุกมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โอโซน ฯลฯ

ลมมีผลต่อความเข้มข้นและประสิทธิภาพการทำงานของไอออนหรือไม่?
ความเข้มข้นที่มากที่สุดของไออนลบในธรรมชาติคือ 20,000 ไอออน/ซม.3 ในขณะที่ Airvida สามารถผลิตได้เข้มข้นถึง 2,000,000 ล้านประจุ/ซม. ซึ่งมากกว่าถึง 100 เท่า จึงมั่นใจได้ว่า Airvida จะยังคงประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานระหว่างวัน