ขั้นตอนการดูแลรักษา ible Airvida

ible Airvida ต้องดูแลรักษาอย่างไร และ ทำความสะอาดอย่างไร?
Airvida สามารถทำงานด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีอะไหล่หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถจับอนุภาคต่าง ๆ และฝุ่นให้ตกสู่พื้นได้ จึงอาจมีอนุภาคเหล่านั้นสะสมอยู่บริเวณขนคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการปล่อยไอออนได้ จึงควรทำความสะอาดเป็นประจำ โดยการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดขนคาร์บอนไฟเบอร์ที่อยู่ในกล่อง ลักษณะคล้ายไม้จิ้มฟัน ปัดฝุ่นบริเวณขนคาร์บอนไฟเบอร์ออกอย่างนุ่มนวล โดยให้ปิดเครื่องก่อนเสมอ ถ้าต้องการเช็คทำความสะอาดด้วยผ้าเปียกหรือหมาด ต้องรอให้แห้งก่อนจะเปิดเครื่องอีกครั้ง

ควรทำความสะอาด ible Airvida บ่อยแค่ไหน?
ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง หรือมากขึ้นถ้าประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ขั้นตอนการทำความสะอาด เคสหรือสายคล้องคอแบบซิลิโคน ของ ible Airvida ต้องทำอย่างไร?
สามารถเช็คทำความสะอาดคราบเหงื่อหรือสิ่งสกปรกออกจากซิลิโคน Airvida  ด้วยแอลกอฮอล์ประเภทเอทานอล 45% (Ethanol)