คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน Airvida C1

ฉันจะสวมใส่ Airvida C1 อย่างไร?
1. กดปุ่มเปิดเครื่อง (บริเวณหูด้านขวาของ Airvida C1) หลังจากนั้นไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น
2. สวมใส่ Airvida C1 กับสร้อยคอซิลิโคน โดยให้ด้านหน้าของเครื่องหันออกจากตัวและหันช่องปล่อยประจุไอออนขึ้น

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า Airvida C1 ทำงานปกติ?
เปิด Airvida C1 กดแหวนโลหะทั้งสองข้างของสร้อยคอด้วยนิ้วมือในขณะที่ขยับช่องปล่อยประจุลบ (ขนแปรงคาร์บอนไฟเบอร์) มาใกล้กับริมฝีปากของคุณ (อย่าสัมผัสขนแปรง) คุณควรรู้สึกถึงลมเบาๆจากขนแปรงคาร์บอนไฟเบอร์มาสัมผัสกับริมฝีปาก Airvida C1 มีการออกแบบที่ไม่ใช้ใบพัด ซึ่งลมมาจากการสร้างไอออนที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อสวมใส่ Airvida C1 จะทำให้ผิวหนังของฉันเกิดการระคายเคืองหรือไม่?
เปิด Airvida C1 กดแหวนโลหะทั้งสองข้างของสร้อยคอด้วยนิ้วมือในขณะที่ขยับช่องปล่อยประจุลบ (ขนแปรงคาร์บอนไฟเบอร์) มาใกล้กับริมฝีปากของคุณ (อย่าสัมผัสขนแปรง) คุณควรรู้สึกถึงลมเบาๆจากขนแปรงคาร์บอนไฟเบอร์มาสัมผัสกับริมฝีปาก Airvida C1 มีการออกแบบที่ไม่ใช้ใบพัด ซึ่งลมมาจากการสร้างไอออนที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อสวมใส่ Airvida C1 จะทำให้ผิวหนังของฉันเกิดการระคายเคืองหรือไม่?
ible Airvida C1 ปฏิบัติตามข้อกําหนดของ
องค์กร FDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา) เกี่ยวกับวัสดุซิลิโคนที่ใช้ว่าไม่ก่อให้เกิดการ
แพ้และไม่เป็นพิษต่อสุขภาพของเด็กและยังไ้ด้การรับรองจากหน่วยงาน FDA

ฉันจะทำความสะอาด เคสหรือสายคล้องคอซิลิโคน Airvida C1 ได้อย่างไร?
คุณสามารถเช็คทำความสะอาดคราบเหงื่อหรือสิ่งสกปรกออกจากซิลิโคน Airvida C1 ด้วยแอลกอฮอล์ประเภทเอทานอล 45% (Ethanol)