ข้อควรระวังในการใช้งาน ible Airvida

Airvida กันน้ำหรือไม่?
Airvida ไม่ได้ออกแบบมาให้กันน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวทุกชนิด ถ้า Airvida นั้นเปียกโดยบังเอิญ ให้ปิดเครื่องทันทีและรอจนกว่าจะแห้งสนิทก่อนจะเปิดใช้ต่อไป

Airvida ปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือไม่?
Airvida ได้การรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ผู้ที่ช้เครื่องกระตุ้นหัวใจควรปรึกษาและได้รับการอนุญาตจากแพทย์ก่อนจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ใด ๆ

ทำไมถึงมีการเตือนว่าขนแปรงคาร์บอนไฟเบอร์ไม่ควรสัมผัสกับสิ่งใด ๆ ขณะเปิดเครื่อง?
จุดผลิตไอออนอยู่บริเวณใต้ขนคาร์บอนไฟเบอร์ ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ เราได้ออกแบบตัวครอบเพื่อป้องกันการสัมผัสให้มากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการทำงานของเครื่อง ขนคาร์บอนไฟเบอร์ไม่สามารถปิดได้ทั้งหมด ผู้ใช้จึงต้องระวังไม่สัมผัสโดนระหว่างใช้งาน

ทำไมถึงรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าช็อตเบา ๆ เวลาสัมผัสกับขนคาร์บอนไฟเบอร์ขณะที่เปิดเครื่องอยู่? จะอันตรายไหม?
ระบบการทำงานภายในของ Airvida นั้นมีการเกิดแรงดันไฟฟ้าที่สูง จึงมีโอกาสที่จะรู้สึกถึงไฟฟ้าช็อตเมื่อผิวหนังสัมผัส นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ออกแบบตัวเครื่องให้ปิดไว้เพื่อป้องกัน อย่างไรก็ดี ในการทำงานนั้น Airvida ใช้กระแสไฟต่ำมาก (4~6uA) และได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะจำหน่ายในสหภาพยุโรป (CE) จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยหากสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ